Basketpodden

Vi pratar WNBA, NBA Draft, nya coacher, uppsågning av Thibodeau, framtid för Hawks och Rockets - men framförallt NBA Finals.

Direct download: 121._De_vinner_med_6-2_i_NBA_Finals.mp3
Category:sports -- posted at: 7:20am CEST