Basketpodden

Vi pratar om Amandas fem blockar, om förlusterna i EM, om NBA Finals och LeBrons otroliga prestationer. Dessutom NBA-draften och en intressant trade.

Direct download: 123._Stallone.mp3
Category:sports -- posted at: 12:31am CEST