Basketpodden

Vi pratar om Josh Smith, Ty Lawson och Jeffery Taylor. Vi snackar NBA Summer Leagues bästa rookies och veteraner. WNBA-snacket kommer i ett extraavsnitt.

Direct download: 129._Drinking_under_influence.mp3
Category:sports -- posted at: 12:02am CEST