Basketpodden

Vi pratar om att Candace Parker gör comeback i WNBA och att Maya Moore har en svacka. Efter en “namnparentes” kommer koll på omröstningen inför Allstar-matchen i WNBA.

Direct download: 130._Familjelosa_men_rattvisa.mp3
Category:sports -- posted at: 2:47am CEST