Basketpodden

Jakob och Henrik pratar truppändringar och tendenser för Atlanta, Charlotte, Miami, Orlando och Washington och rankar lagen. Divisionens MVP och high scorer utses också.

Direct download: 140._NBA_Southeast_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 1:20am CEST