Basketpodden

Magnus och Henrik pratar Kobes plats på listan över NBA:s bästa spelare i historien. Det blir även Cleveland och OKC och hur det går i kampen mot Warriors.

Direct download: 153._En_lattnadens_suck.mp3
Category:sports -- posted at: 12:12am CEST