Basketpodden

Magnus och Henrik pratar om hur det går i awards-kategorier, vem ligger bäst till i MVP, MIP, Coach of the Year osv? Gabriel och Henrik pratar om Spurs historiskt starka defense.

Direct download: 155._Jag_vill_prata_Spurs.mp3
Category:sports -- posted at: 3:22am CEST