Basketpodden

Henrik pratar med Mohammed El Abed om juldagens möte mellan Warriors och Cavs, och om hur det är att gå på NBA-basket live i Oracle arena.

Direct download: 157._NBA_Xmas_Day.mp3
Category:sports -- posted at: 1:00am CEST