Basketpodden


Magnus och Henrik letar efter en tydlig tvåa i East. Alla rimliga kandidater granskas: Atlanta, Boston, Chicago, Miami, Toronto mfl.

Direct download: 158._Tvaa_i_East.mp3
Category:sports -- posted at: 1:00am CEST