Basketpodden

Magnus och Henrik pratar Warriors vs Spurs, tabelläget inför playoffs, Bostons bygge som saknar en stjärna samt diskuterar spelare som kommit igång efter All-star.

Direct download: 170._Boston_bygger.mp3
Category:sports -- posted at: 11:38pm CEST