Basketpodden

Magnus och Henrik pratar Towns, coacher, en hel del OKC vs Spurs, avgrunden i Miamis framtid och så självklart predictions inför Conference Finals.

Direct download: 178._Jay-Zs_tvattlapp.mp3
Category:sports -- posted at: 11:22pm CEST