Basketpodden

Gabriel, Magnus och Henrik pratar OKCs framtid, fokuserar på NBA Finals mellan Warriors och Cavs, och blickar bakåt mot höstens GM-i-soffan-avsnitt.

Direct download: 181._LeBrons_storsta_nemesis.mp3
Category:sports -- posted at: 12:16am CEST