Basketpodden

Jakob och Henrik pratar NBA-draften och Ibaka-traden. Gabriel och Henrik pratar om Rose-traden, Hill/Teague/Thad och Ibaka-traden.

Direct download: 184._Draftn_trade.mp3
Category:sports -- posted at: 1:46am CET