Basketpodden

Magnus och Henrik pratar truppändringar och tendenser för Boston, Brooklyn, New York, Philly och Toronto och rankar lagen. Divisionens MVP och high scorer utses också.

Direct download: 188._NBA_Atlantic_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 1:00am CEST