Basketpodden

Jakob och Henrik pratar truppändringar och tendenser för Chicago, Cleveland, Detroit, Indiana och Milwaukee. De rankar även lagen och utser divisionens MVP och high scorer.

Direct download: 190._NBA_Central_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 2:00am CEST