Basketpodden

Jakob och Henrik pratar truppändringar och tendenser för Denver, Minnesota, Oklahoma City, Portland och Utah. De rankar även lagen och utser divisionens MVP och high scorer.

Direct download: 191._NBA_Northwest_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 2:00am CET