Basketpodden

Gabriel och Henrik pratar truppändringar och tendenser för Golden State, L.A Clippers, L.A Lakers, Phoenix och Sacramento. De rankar även lagen och utser divisionens MVP och high scorer.

Direct download: 192._NBA_Pacific_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 2:00am CEST