Basketpodden

Magnus och Henrik pratar truppändringar och tendenser för Dallas, Houston, Memphis, New Orleans och San Antonio. De rankar även lagen och utser divisionens MVP och high scorer.

Direct download: 193._NBA_Southwest_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 2:00am CEST