Basketpodden

Gabriel, Magnus och Henrik hyllar och rankar en generation av NBA-spelare, de som föddes på 70-talet. Det blir snack om bl.a Kobe & Shaq, Dirk, Duncan, Iverson och KG.

Direct download: 200._Born_in_the_70s.mp3
Category:sports -- posted at: 2:00am CEST