Basketpodden

Alexandra och Henrik pratar om tidernas mest stjärnspäckade NBA Finals. Magnus och Henrik pratar Bostons framtid, NBA Finals och debatterar LeBron vs Jordan.

Direct download: 226._Golden_State_of_Mind.mp3
Category:sports -- posted at: 11:20am CEST