Basketpodden

Magnus och Henrik pratar om NBA Finals, summerar intrycken av Game 1 och 2 och blickar framåt mot fortsättningen i Cleveland. Allt inramat av cykling, vingårdar, metalband och konst.

Direct download: 227._Vingard_metal_och_modern_konst.mp3
Category:sports -- posted at: 12:35am CEST