Basketpodden

Magnus och Henrik pratar NBA Finals och vad vi lärde oss om vinnande NBA-basket denna säsong. Jakob och Henrik pratar på inför om NBA-draften.

Direct download: 228._NBA_Super_Teams.mp3
Category:sports -- posted at: 12:09am CEST