Basketpodden

Det femte avsnittet är tudelat, först pratar Henrik och Magnus om NBA-lagen med hög snittålder, och uttrycket "gammal är äldst" ser ut att stämma. Och vad innebär det att våra två NBA-svenskar spelar i två av NBA:s yngsta lag? Vi avbryter första delen precis när Magnus blir förbannad. I andra delen pratar Henrik och Jakob om Lakers coachbyte och vad det kan innebära för laget. Vi pratar årets bästa match hittills, granskar några spelare som överraskat och hittar några kandidater till NBA:s "vidaste midjor".  

Direct download: 5._Gammal_ar_aldst.mp3
Category:general -- posted at: 1:23am CET

1