Basketpodden

I detta specialavsnitt ikläder vi oss rollen som General Manager för ett fiktivt NBA-lag, och vi sätter ihop varsitt lag utifrån vissa begränsningar: max 2 All-Stars, en av spelarna i startfemman får aldrig ha snittat över 10 ppg, bänkspelarna måste vara riktiga bänkspelare osv. Vi pratar om strategier för att få ett balanserat lag och hur man hittar spelare som kompletterar de stjärnor som valts. Hur blandas ung talang bäst med veteraner och erfarenhet? Vad är viktigast, offense eller defense? Vem ska coacha laget?

Direct download: 44._GM_i_soffan.mp3
Category:general -- posted at: 1:13am CEST

1