Basketpodden

Henrik och Jakob pratar om DeAndre Jordans ångervecka och att allt ståhej var bra för underhållningsprodukten NBA. Vi går igenom trades och free agent-affärer från senaste veckan. Alexandra och Jakob pratar MVP-racet i WNBA och Amandas förmodligen lärorika situation i Tulsa.

Direct download: 128._Lyxtax_o_lyxbankning.mp3
Category:sports -- posted at: 2:55am CET

1