Basketpodden

Jakob, Magnus och Henrik pratar Chicago, Cleveland, Detroit, Indiana och Milwaukee. Vi nämner kometlag, most improved players och bryggarstaden. Divisionens MVP och high scorer utses också.

Direct download: 142._NBA_Central_Division_Preview.mp3
Category:sports -- posted at: 1:06am CEST

1