Basketpodden

Magnus och Henrik pratar om Korver till Cavs, traderykten, MEM vs GSW, D'Antonis skönspelande Rockets och halvtidsledarna till att vinna MVP och andra awards.

Direct download: 205._Det_borjar_lukta_trades.mp3
Category:sports -- posted at: 3:13am CEST

1